جمعه ۱ آبان ۱۳۹۴

سرویس : شهری

عکاس :حامد بارچیان

آژانس عکس همشهری

آئین عزاداری تاسوعا در تکیه سادات اخوی تهران

حسینیه سادات اخوی در تهران با قدمتی نزدیک به 200 سال در ایام محرم خیمه ای عظیم همچون سایبانی این حسینیه قدیمی را در بر می گیرد خاندان سادات اخوی همان شیوه قدیمی به عزاداری می پردازند.