شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :علیرضا طهماسبی

آژانس عکس همشهری

نمایش فرانکشتاین

اجرای نمایش فرانکشتاین به کارگردانی ایمان افشاریان در سالن اصلی تئاتر شهر در حال برگزاری است.