یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :احمد سید پور

آثار بجای مانده از خسارت های اخیر در ورامین

کلیدواژه‌ها ورامين خرابي خسارت