شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناهپور

آژانس عکس همشهری

دادگاه « محمدعلی نجفی »

دومین دور رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران به اتهام قتل میترا استاد همسر دوم خود صبح شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ در مجتمع امام خمینی(ره) و به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد. اولیای دم به لحاظ منتفی شدن حکم قصاص و استعفای وکلای اولیای دم، در این جلسه حضور نداشته و دادگاه با حضور متهم و وکلای وی تشکیل شد.