چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :علیرضا طهماسبی - محمد عباس نژاد

آژانس عکس همشهری

آلودگی هوای تهران - ۳