چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

سرویس : سیاسی

عکاس :منا عادل

آژانس عکس همشهری

آثار بجای مانده از خسارت های اخیر در استان البرز

کلیدواژه‌ها خرابي خسارت استان البرز