سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناهپور

آژانس عکس همشهری

آیین بهره برداری از ۱۷ پروژه مدیریت شهری در منطقه ۱۷