یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناهپور

دژ رشکان و زمینهای اطراف آن

دژ رشکان در نزدیکی صفائیه (محله) شهر ری و تپه چشمه‌علی قرار دارد. یکی از دژ و قلعه‌های محافظ هسته اولیه ری به شمار می‌رفت. این دژ با ساختاری متشکل از لاشه سنگ و ساروج، متعلق به دوره اشکانیان است. این دژ گذشته با انتساب به فخرالدوله ابن رکن الدوله دیلمی، فخرآباد نامیده می‌شد.

کلیدواژه‌ها رشكان دژ