سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴

سرویس : پرتره

عکاس :فرشاد عباسي

آژانس عكس همشهري

کوروش پرویزیان

دکتر کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسيان ، وی دارای دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است و سوابق و فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی متعددی در حوزه مدیریت و بودجه را نیز دارا می باشد. ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو شورای پول و اعتبار، عضو هیئت انتظامی بانک ها و مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سوابق اجرایی دکتر پرویزیان است.