چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناهپور

آژانس عکس همشهری

گریز به زیر زمین

پس از سهمیه بندی بنزین ، مترو تهران با افزایش خدمات دهی تجربه ای تازه در جابجایی شهری شکل داده است.