شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :بهمن شهبازی / مریوان

آژانس عکس همشهری

لحظاتی از زندگی قهرمان جهانی جانباز70 درصد  صلاح سعید پور 

صلاح سعید پور متولد 1365 ساکن و مقیم مریوان  که در سال 1380 بر اثر انفجار مین بجا مانده از جنگ تحمیلی مجروح و دو دست و دو چشم خود را از دست دادجانباز70 درصد صلاح سعیدپور به لحاظ داشتن روحیه خوبی که داشت بعد از اتمام دوران کارهای پزشکی در زمینه ورزشی فعالیت خود را شروع کرد و با اراده قوی که داشت توانست در رشته های دو میدانی و شنا مقام های خوبی در سطح کشوری و جهانی کسب کند