شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

همایش خودروهای تاریخی و کلاسیک

همایش خودروهای تاریخی و کلاسیک در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.