چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناهپور

آژانس عکس همشهری

فرونشست زمین در تهران

طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر نمایندگان مردم تهران مجلس شورای اسلامی به همراه مسعود شفیعی رییس سازمان نقشه برداری کشور صبح چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ از فرونشست زمین در اطراف تهران بازدید کردند.