سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر رستمی

آژانس عکس همشهری

بازدید شهردار تهران از پروژه‌های زیرگذر گیشا و استاد معین

پیروز حناچی شهردار تهران صبح امروز از پروژه‌های درحال ساخت زیرگذر گیشا و زیرگذر استاد معین بازدید کرد.