پنج شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۴

سرویس : استان ها

عکاس :حنا خلج / قزوین

آژانس عکس همشهری

جشنی کوچک برای از یاد رفته ها

سازمان فرهنگی ورزشی به همراه اعضای شورای شهر و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سرای سالمندان امیرالمومنین بازدید کردند و ضمن برگزاری جشنی کوچک برای این عزیزان با هدایایی از انان دلجویی کردند.