دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

سرویس : شهری

عکاس :حامد بارچیان

آژانس عکس همشهری

بازدید اعضای شورای شهر از محله هرندی و‌کرمخانه خاوران

تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران شامگاه یکشنبه 19 مهر از محله هرندی و‌ گرمخانه خاوران در منطقه ۱۲ تهران بازدید کردند.