جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴

سرویس : شهری

عکاس :حامد بارچیان

آژانس عکس همشهری

پیاده روی صبکاهی بازنشستکان و مستمری بکیران تامین اجتماعی با حضور وزیر کار

پیاده روی صبگاهی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز صبح با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید تقی نوربخش رییس سازمان تامین اجتماعی در پارک لاله تهران برگزار شد.