سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :شیدا پوریوسف

آژانس عکس همشهری

مانور اقتدار دریایی و حلقه اتحاد مرزبانان و مرزنشینان

مانور اقتدار دریایی و حلقه اتحاد مرزبانان و مرزنشینان در جزیره کیش برگزار شد.