یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :احمد سیدپور

آژانس عکس همشهری

نشست تخصصی تهران پژوهان به مناسبت روز تهران

به مناسبت روز تهران نشست تخصصی "تهران پژوهان" با حضور محسن هاشمی رییس شورا، احمد مسجد جامعی عضو شورا، جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران به همراه محققان و پژوهش گران تهران شناس درسالن سعدی برج میلاد برگزار شد.