دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴

سرویس : استان ها

عکاس :فاطمه هاشم نژاد / زنجان 

بزرکترین ماه کرفتکی سال 

پديده ماه‌گرفتگي کلي دوشنبه، ۶ مهر ۹۴ در ايران رخ داد ورود لبه ماه به سایه زمین در ساعت ۴ و ۳۷ دقیقه بامداد دوشنبه رخ داد و در ساعت ۵ و ۴۱ ثانیه، سایه زمین تمام قرص ماه را پوشاند و ماه‌گرفتگی کلی آغاز شد. در ساعت ۶ و ۵۳ دقیقه ماه‌ گرفتگی کلی تمام شده و ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) کرد و پایان ماه‌گرفتگی در ساعت ۷ و ۵۷ دقیقه بامداد دوشنبه بود