سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

مراسم ترحیم مهدی شادمانی