جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر رستمی

آژانس عکس همشهری

آیین نخستین سالگرد افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی