چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :رضا نوراله

آژانس عکس همشهری

سی و دومین دوره نمایشگاه ملی صنایع دستی