شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :الناز نظیف

برداشت گندم در استان آذربایجان غربی