دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : سیاسی

عکاس :امیر پناه پور

آژانس عکس همشهری

نشست خبری وزیر امور خارجه