دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :پوپک خواجه امیری/ البرز

آژانس عکس همشهری

نمایشگاه نقاشی شاگردهای خانم سیمین حسن پور

نمایشگاه گروهی نقاشی شاگردهای خانم سیمین حسن پور در دو بخش خردسال و برزگسال در اداره ارشاد کرج برگزار شد.