چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناه پور

آژانس عکس همشهری

اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استاد معین

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین عصر امروز چهارشنبه ۹ مرداد ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.