دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :سید موسی قیم موسوی/ خوزستان

آژانس عکس همشهری

حمیدیه ۳ ماه پس از سیل

بعد از سیل فروردین ماه سال جاری در استان خوزستان، خسارات بسیاری به خانواده های روستاهای استان وارد شد ، بعد از فروکش کردن سیلاب هنوز خانواده هایی بی خانمان هستند و خانه هایشان در حالت اولیه بعد از سیل قرار دارد؛ با دیوارهای ریخته و سقف های افتاده که بعد از ماه ها همچنان در کانکس زندگی می کنند .

کلیدواژه‌ها سيل زدگان حميديه سيل