یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :یلدا نعمتی/خراسان رضوی

آژانس عکس همشه

مسجد جامع گناباد؛ مسجد دو ایوانی ایران

مسجد جامع گناباد از بناهای ارزشمند دوره خوارزمشاهیان و از شاهکارهای تاریخی استان خراسان رضوی است که بیش از هشت قرن قدمت دارد. از امتیازات مهم آن میتوان به وجود کتیبه‌ های کوفی و آجرکاری‌ های زیبا اشاره کرد که بر اطراف ایوان قبله آن نقش بسته اند و در انتهای حاشیه کتیبه خط کوفی، تاریخ ساخت این مسجد، سال ۶۰۹ هجری قمری برابر با ۱۲۱۲ میلادی مشخص شده است. بر اساس آثار و شواهد موجود ساختمان کنونی مسجدجامع گناباد دارای الحاقاتی است که احتمالا در دوران ایلخانی ایجاد شده است.