جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :رستمی-پناهپور-عادل-خورشیدی

آژانس عکس همشهری

انتخابات پنجمین دوره شورایاری های محلات تهران

پنجمین دوره انتخابات شورایاران شهر تهران در حالی از ساعت ۸ صبح ۴ مرداد ماه با رقابت ۱۲ هزار و ۳۰ نفر در ٣۵٢ محله شهر تهران آغاز شد که این انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود که اولین تجربه برگزاری انتخابات مکانیزه سراسری در تهران است.