دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :مهدی بیات

آژانس عکس همشهری

نشست خبری رونمایی از سامانه طرح‌ها و لوایح شورای شهر تهران

نشست خبری رونمایی از سامانه طرح‌ها و لوایح شورای شهر تهران با حضور حجت نظری برگزار شد.