سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

سرویس : ورزشی

عکاس :کامین ملکی/ لرستان

آژانس عکس همشهری

خرم آباد میزبان مسابقات دوومیدانی دختران کشور

خرم آباد برای نخستین بار میزبان مسابقات دوومیدانی دختران کشور در رده جوانان با حضور ۳۰۰ ورزشکار دختر در تمامی مواد رشته ورزشی دو ومیدانی در مجموعه ورزشی تختی خرم آباد شده است.