یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸

سرویس : ورزشی

عکاس :فرشاد عباسی

اولین تمرین پرسپولیس با حضور کالدرون