دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :حسین اینانلو

آژانس عکس همشهری

برگزاری آیین انتشار داده های خام پیمایش های شهری پایتخت

آیین رونمایی از انتشار داده‌های خام پیمایش‌های شهری پایتخت با حضور معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران، مدیران ارشد شهرداری، استادان، صاحب نظران و اصحاب پژوهش در ایوان شمس برگزار شد.