دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :حامد رحمتی/ زنجان

آژانس عکس همشهری

آلودگی بصری سد حسن ابدال زنجان با انباشت زباله

سدِ حسن ابدال ظرفیتِ آن را دارد به یک مکان تفریحی تبدیل شود و روزهایِ تعطیل پذیرایِ شهروندان و مسافران گردد؛ اما عدم توجه مسئولان و شهروندانِ زنجانی باعث شده انبوهی از زباله هایِ انباشته شده در چشم انداز این سد به وجود آید و شاهد چنین صحنه هایِ غم انگیزی باشیم.