یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :نرگس اخوان

تپه نوشیجان در ملایر

نوشیجان آتشکده و قلعه‌ای باستانی در ۱۵ کیلومتری شمالغرب ملایر و روبروی روستا شوشاب قراردارد. تپه نوشیجان از جمله آثار خشتی منحصر به فرد برجامانده از تمدنهای پیش از هخامنشی در ایران است.