شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :نرگس اخوان

قلعه سلیمان خان بور بور

قلعه سلیمان خان بوربور که به صورت خشتی و گلی ساخته شده اند و متاثر از معماری دوره قاجاری است بزرگترین قلعه استان همدان با مساحتی بیش از یک هکتار در شهر جدید اسلام شهر آق گل واقع شده است و در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است اما متاسفانه اگر به این بنای باشکوه رسیدگی نشود روبه ویرانی می رود.