دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :مهدی بیات

آژانس عکس همشهری

افتتاح مرکز دائمی پایش سلامت کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران

مرکز دائمی پایش سلامت کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران عصر دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت با حضور پیروز حناچی شهردار تهران افتتاح شد.