دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناهپور

آژانس عکس همشهری

نخستین نمایشگاه تخصصی شهاب سنگ‌های ایران

نخستین نمایشگاه تخصصی شهاب سنگ‌های ایران و بیابان لوت که با همکاری پایگاه میراث جهانی بیابان لوت و حجت کمالی - رکورد دار کشف شهاب سنگ در ایران در کاخ گلستان به نمایش در می‌آید. در این نمایشگاه شهاب سنگ ورامین، بزرگ‌ترین شهاب سنگ ایران و یکی از هفت شهاب سنگ "مزوسیدریتی" در جهان که 138 سال پیش، پس از سقوط به دربار ناصرالدین شاه برده شده و در آن جا نگهداری می شود. تا اکنون آمار شهاب سنگ‌های ثبت شده در ایران به ۲۹۹ شهاب سنگ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

کلیدواژه‌ها شهاب سنگ نمايشگاه ايران