یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :سید موسی قیم موسوی / خوزستان

آژانس عکس همشهری

برداشت گندم در ملاثانی و شادگان

بارگندم نامطلوب زمین های کشاورزی موجب نارضایتی کشاورزان شده است

کلیدواژه‌ها گندم برداشت گندم برداشت