شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :سعید قاسمی/اهر

بیست وششمین جشنواره فرهنگی-ورزشی قره قیه(هارنا) برگزار شد

بیست وششمین دوره جشنواره فرهنگی - ورزشی قره قیه(هارنا) درروستای نجف ترکمه، بخش آبش احمد شهرستان کلیبر با برنامه های متنوع ورزشی و کوچ نمادین عشایر و عروسی روستایی برگزار شد.