دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :رضا نوراله

آژانس عکس همشهری

سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای آموزشی، پژوهشی، علمی و خدماتی است که اساسنامه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و ریاست کل آن با رئیس‌جمهور ایران است.