شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر رستمی

آژانس عکس همشهری

افتتاح باغ راز هستی تهران

باغ راز هستی تهران به مساحت ۱۸ و نیم هکتار در ضلع غربی دریاچه شهدای خلیج فارس با حضور چند نفر از اعضای شورای شهر تهران افتتاح شد.