شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :سید موسی قیم موسوی/ خوزستان

آژانس عکس همشهری

روستاهای توابع دشت آزادگان یک ماه پس از سیلاب

روستاهای توابع دشت آزادگان بعد از گذشت یک ماه از وقوع سیلاب وضعیت مناسبی را سپری نمی کنند. عدم رسیدگی و نبود امکانات اولیه زندگی و نامناسب بودن بهداشت محیط بخشی از مشکلات آنها را رغم می زند.