شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :نرگس اخوان/ همدان

آژانس عکس همشهری

کنسرت «حجت اشرف زاده» در همدان

کنسرت "حجت اشرف زاده" طی دوسانس در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا همدان برگزار شد.