جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :مهدی بیات

آژانس عکس همشهری

رونمایی از تابلو خیابان و سردیس استاد جمشید مشایخی

بعد ار ظهر امروز جمعه ۱۳ اردیبهشت ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران، احمد مسجد جامعی، محمد جواد حق شناس و حجت نظری اعضای شورای شهر تهران، خانواده مرحوم جمشید مشایخی و اهالی محل از تابلو خیابان و سردیس استاد جمشید مشایخی رونمایی شد.