جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

دهمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران