چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :محمد عباس نژاد فرد

آژانس عکس همشهری

هشتمین روز برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران