چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :رضا نوراله

آژانس عکس همشهری

بزرگداشت روز کارگر با حضور شهردار تهران

مراسم بزرگداشت روز کارگر با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.