چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :احمد سیدپور

آژانس عکس همشهری

بازدید مدیرعامل موسسه همشهری از چاپخانه همشهری

همزمان با روز جهانی کارگر، حسن ریاضی مدیر عامل موسسه همشهری، با حضور در چاپخانه همشهری ضمن دیدار و گفتگو با کارگران و کارکنان این چاپخانه، در جریان روند فعالیت‌ چاپ و نشر روزنامه قرار گرفت.